Vergoedingen
In 2023 wordt dieetbehandeling voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, geldt het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro per jaar (tenzij u een hoger vrijwillig eigen risico heeft). Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico. Indien u uw eigen risico nog niet verbruikt heeft, worden de kosten van de diëtist via de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Raadpleeg van tevoren uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Vergoedingen vanuit Ketenzorg
Voor mensen met diabetes, COPD en cardiovasculair risico is er vanuit de zorgverzekeraars een regeling genaamd ‘ketenzorg’. Is er sprake van diabetes, COPD of cardiovasculair risico, vraag dan de huisarts voor een verwijzing naar de diëtist binnen de ketenzorg. De kosten voor dieetadvies worden dan vergoed vanuit het basispakket en gaat niet ten laste van het eigen risico.

Verwijsbrief
In principe is een verwijsbrief van de arts niet nodig behalve voor een huisbezoek. Ben je verzekerd bij CZ, Delta Lloyd of Ohra, dan is een verwijsbrief noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. U kunt een verwijsbrief voor uw (huis)arts hier downloaden.

Contracten
Diëtistenpraktijk Lingewaard heeft in 2023 een contract afgesloten met:

  • Menzis en Anderzorg
  • Zilveren Kruis Achmea (Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, ProLife, One Underwriting en De Friesland)
  • DSW, Stad Holland en In Twente
  • Zorg en Zekerheid
  • ONVZ, PNOzorg, VvAA en Jaaah

Wat betekent dit voor u?
Allereerst bent u in 2023 ongeacht uw zorgverzekeraar natuurlijk van harte welkom. Mocht ik met uw zorgverzekeraar geen contract hebben afgesloten, dan ontvangt u van mij een factuur. Deze dient u te voldoen aan Diëtistenpraktijk Lingewaard. Deze nota kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Gemiddeld wordt 75% van het consult vergoed, maar soms ook het volledige bedrag. Deze vergoeding kan verschillen per zorgverzekeraar en per pakket.

Behandeltijd
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. De contacttijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent.
  2. Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan bijvoorbeeld het berekenen van de voeding, het samenstellen van een dieetvoorschrift en het regelen van medische voeding. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat altijd uit contacttijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.
Onderstaand vindt u de tijden en de tarieven.

consult contacttijd individueel dieetvoorschrift tarief per consult
eerste consult, inclusief intake en dieetadvies 60 min 30 min €119,70
vervolgconsult, normaal 25 min indien van toepassing *) €39,90
vervolgconsult, uitgebreid 40 min indien van toepassing *) €59,85
vervolgconsult, telefonisch 10 min indien van toepassing *) €19,95
vervolgconsult, per e-mail 10 min indien van toepassing *) €19,95
*) individueel dieetvoorschrift n.v.t. 15-30 min €19,95 – €39,90
weegconsult 10 min n.v.t. €19,95

Voor huisbezoeken geldt een toeslag van €31,66 per consult.

Annuleren afspraak
Wanneer u niet verschijnt op de afspraak zonder tijdig bericht (minimaal 24 uur van tevoren via de telefoon, antwoordapparaat of via email), dan wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.