Afspraak maken
Ik werk alleen op afspraak. Het maken van een afspraak kan per telefoon of e-mail. Het wijzigen van een afspraak kan tot maximaal 24 uur van tevoren per telefoon of e-mail. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

Informatiebrief
Direct na het plannen van de eerste afspraak stuur ik een informatiebrief met de bevestiging van de afspraak. In deze brief staat duidelijk vermeld wat u op de eerste afspraak moet meenemen. Ook vraag ik u om bij te houden wat u eet. Dit is belangrijke informatie die we tijdens het eerste consult uitgebreid bespreken.

Het eerste consult
Het eerste consult duurt een uur en daarin staan we uitgebreid stil bij het dagboek dat u heeft bijgehouden en bij uw persoonlijke leef-, eet- en bewegingspatroon. We praten ook over wat u wilt bereiken en wat u motiveert.
Op basis van de informatie uit het eerste consult stel ik een voedingsadvies op. Het bevat helder en duidelijk het doel van de behandeling, de manier waarop u dat doel gaat bereiken, nuttige informatie en tips over bijvoorbeeld voeding en beweging en een planning van de vervolgconsulten.

Vervolgconsulten
Een vervolgconsult duurt in principe 20 minuten.
In het vervolgconsult staan we stil bij de voortgang: wat ging goed en wat ging minder goed. Waar nodig stellen we het plan bij.
U krijgt meer kennis en praktische tips over bewegen en voeding, bijvoorbeeld over het lezen van etiketten en het maken van een boodschappenlijstje.

Het doel van de vervolgconsulten is om te zorgen dat u het vol blijft houden.
In overleg met u zoeken we naar de optimale invulling van de beschikbare tijd. In de praktijk is een groot aantal variaties mogelijk in frequentie, tijdsduur en vorm van de consulten. Afhankelijk van de situatie kan worden gekozen voor bijvoorbeeld een groter aantal korte consulten of een kleiner aantal intensievere consulten desgewenst afgewisseld met tussentijds contact per telefoon of per e-mail.

Motivatie
Voor een goed resultaat is het vaak nodig om een aantal gewoontes te veranderen. Bijvoorbeeld uw eetgewoontes of de mate waarin u beweegt. In de praktijk blijkt dat vaak de lastigste stap. Om u daarbij beter te kunnen begeleiden, heb ik me gespecialiseerd in diverse coachingsmethodieken. Daardoor kan ik u op die moeilijke momenten net dat extra steuntje in de rug geven.