Vergoeding door de zorgverzekering
De vergoeding voor dieetadvisering is sinds januari 2013 onderdeel van de basisverzekering. Vanuit de basisverzekering wordt ook in 2018 weer 3 uur dieetbehandeling per jaar vergoed. Dat komt overeen met 4 tot 6 behandelingen.
Dieetadvisering valt onder het verplicht eigen risico, behalve bij kinderen onder de 18 jaar. In veel aanvullende verzekeringen worden extra behandelingen vergoed boven op de 3 uur vanuit de basisverzekering.
Ik heb met de meeste zorgverzekeraars een contract. Dat betekent dat ik de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening breng. Mocht ik met uw zorgverzekeraar geen contract hebben, dan kunt u de kosten gedeeltelijk achteraf terugvragen bij uw zorgverzekeraar.

Ketenzorg
In het geval van diabetes, COPD of hart- en vaatziekten is dieetadvisering meestal opgenomen in een regionaal samenwerkingsverband, het zogenaamde DBC. In dit geval wordt de dieetadvisering rechtstreeks door de DBC betaald zonder dat dit ten koste gaat van uw eigen risico. Uw huisarts kan u vertellen of dit op u van toepassing is.

Tarief buiten de vergoeding door de zorgverzekering
Voor dieetadvisering buiten de uren die door de zorgverzekeraar worden vergoed, zijn de kosten voor het consult voor uw eigen rekening. U krijgt hiervoor een faktuur die u binnen 14 dagen dient te voldoen. U kunt deze faktuur niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Voor behandelingen buiten de vergoeding door de zorgverzekeraar geldt een tarief van €70,00 per uur, te berekenen in eenheden van 15 minuten. Hieronder valt de tijd van het consult en de tijd die wordt besteed aan werkzaamheden buiten het consult om, bijvoorbeeld het samenstellen van het voedingsadvies en de terugkoppeling aan de arts.

consult contacttijd extra tijd tarief per consult
eerste consult, inclusief intake 60 min 30 min €105,00
vervolgconsult, normaal 20 min 10 min €35,00
vervolgconsult, lang 35 min 10 min €52,50
vervolgconsult, telefonisch 10 min 5 min €17,50
vervolgconsult, per e-mail 10 min 5 min €17,50
weegconsult 10 min 5 min €17,50

Voor huisbezoeken geldt een toeslag van €30,00 per consult.

 

Verwijsbrief
Sinds 1 augustus 2011 kunt u in het kader van het besluit Directe Toegankelijkheid Diëtetiek in principe zonder verwijzing van uw arts naar de diëtist. Sommige zorgverzekeraars vragen echter toch een verwijsbrief van de (huis)arts als voorwaarde voor het vergoeden van de consulten.

Vanzelfsprekend staat het u altijd vrij om eerst uw (huis)arts te raadplegen alvorens een afspraak te plannen. Zeker in geval van gezondheidsklachten raad ik u dat zelfs sterk aan. Uw arts kan dan op de verwijsbrief alle relevante gegevens vermelden, zoals laboratoriumuitslagen, medicijngebruik en de diagnose. Daar kan ik vervolgens in de consulten rekening mee houden.

U kunt een verwijsbrief voor uw (huis)arts hier downloaden.